Steeds vaker IoT in zonne-energiesystemen binnen woningen

white and black wooden house under white sky during daytime

Het aantal huishoudens dat de afgelopen jaren investeerde in een eigen zonne-energiesysteem is groot. Recente cijfers laten zien dat het aantal installaties van zonnepanelen de afgelopen vijf jaar explosief toegenomen is. Men verwacht dat die trend zich in de komende jaren verder door zal zetten. Wie voor zonnepanelen en een thuisaccu kiest zal al snel opmerken, dat deze moderne zonne-energiesystemen over verschillende vormen van Internet of Things (IoT)beschikken. Het is leuk en wenselijk, dat je data van de zonnecollectoren op afstand uit kunt lezen. Wat hebben de zonnepanelen vandaag aan groene stroom opgebracht? Hoe verhoudt het huidige rendement van de zonnecollectoren zich ten opzichte van de gerealiseerde opbrengst een aantal jaar geleden? Enzovoorts. In dit artikel lees je meer over de toepassing van IoT in moderne zonne-energiesystemen van een partij als HomeQgo.

Veel zonne-energiesystemen worden geleverd met een app 

Steeds vaker worden de zonne-energiesystemen gecombineerd met een app of een digitaal platform, waarop de data van de zonnecollectoren kan worden uitgelezen. Combineer je de zonnepanelen met een thuisaccu of bijvoorbeeld een laadpaal? In dat geval bevatten ook die componenten vaak een connectie met het netwerk, om data uitleesbaar te maken. Zeker bij een laadpaal is dat wenselijk; je wilt weten hoeveel kWh de laadpaal verbruikt heeft om de elektrische auto volledig op te kunnen laden. De kosten die dit met zich meebrengt, in het geval van stroom dat via het stroomnet afgenomen wordt, wil je kunnen declareren bij je werkgever. Een M2M-connectie maakt data inzichtelijk, wat bijdraagt aan de mogelijkheid om deze zonne-energiesystemen te onderhouden. 

Slimme technologie in laadpalen voor thuis 

Waar IoT het in geval van zonnepanelen mogelijk maakt om de prestaties hiervan in de gaten te houden, gaat de toepassing van IoT bij laadpalen nog een stap verder. Met IoT is het mogelijk om trends te herkennen. Dat laatste is wenselijk bij de toepassing van Dynamic Load Balancing (DLB), waarover steeds meer moderne laadpalen beschikken. Deze technologie zorgt dat de accu van een auto wordt opgeladen op de momenten dat de vraag naar stroom in huis beperkt is. Het voorkomt een overbelasting van het stroomnet in huis. 

DLB-technologie kan daarnaast gebruikt worden om de auto op te laden op momenten dat de stroom van het stroomnet het goedkoopst is. Zeker voor huishoudens met een dynamisch energiecontract is dit interessant. Middels IoT wordt de laadpaal aangestuurd op basis van de data die beschikbaar is over energietarieven en de verwachte opbrengst van de eigen zonnepanelen. 

Vorige

De toekomst van Bitcoin: Wat kunnen we verwachten?

Volgende

Hardware huren of kopen? Wat is gunstiger voor uw bedrijf?

Latest from Blog