Zo helpen digitale processen in de zorg de patiëntveiligheid te verbeteren 

white desk lamp beside green plant

Digitalisering is onontbeerlijk voor het kunnen waarborgen van de patiëntveiligheid. Zo zijn kwaliteitszorgsystemen het meest effectief als ze door middel van software controleerbaar en meetbaar worden. Op welke manier helpen digitale processen de patiëntveiligheid te verbeteren? 

Het belang van patiëntveiligheid 

Omdat zorgbehoevende mensen een kwetsbare doelgroep vormen, is patiëntveiligheid van groot belang om de risico’s te minimaliseren. Patiëntveiligheid houdt concreet in dat de risico’s op het veroorzaken van schade aan de patiënt nagenoeg ontbreken. Schade aan de patiënt kan onbedoeld ontstaan door het toedienen van  verkeerde medicatie of een verkeerde dosis, of door gebrekkige communicatie tussen zorgmedewerkers. De ambitie van de patiëntveiligheid om de risico’s te vermijden gaat hand-in-hand met de ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen, waarbij processen en procedures continu verbeterd worden. 

Kwaliteitsmanagement 

Het systeem dat ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van de zorg binnen een organisatie hoog blijft, noemen we kwaliteitsmanagement. Daarbij moeten kwaliteitsnormen vastgesteld, geïmplementeerd en vervolgens behouden worden. Er zijn verschillende regels, wetten en eisen, en bij elke activiteit moet het duidelijk zijn aan welke normen de activiteit moet voldoen. Om dit proces te stroomlijnen komen softwareoplossingen te pas, die de kwaliteitsnormen kunnen monitoren en handhaven. Door applicaties die zicht geven op het aantal vermijdbare fouten, wordt een veilige omgeving gecreëerd voor zowel patiënten als zorgmedewerkers. Ook kan software duidelijk maken waar binnen de organisatie de veiligheidsrisico’s zijn. Zo kan waar mogelijk een verbeterplan opgesteld worden. 

Voorbeelden in de praktijk 

Er zijn verschillende voorbeelden van hoe softwareoplossingen kunnen bijdragen aan het verminderen van risico’s in de dagelijkse praktijk. Zo kunnen zorgmedewerkers in de thuiszorg via een digitale werkomgeving met elkaar communiceren, zodat de zorgverlener die ‘s avonds langskomt weet wat er die ochtend gedaan is. Verpleegkundigen kunnen door middel van apps de medicatietoediening dubbel checken, waardoor het risico op verkeerde medicatie of een dosis geminimaliseerd wordt. In een verpleeghuis kunnen sensoren een seintje doorgeven aan zorgmedewerkers, zodat zij weten wanneer een patiënt die slecht ter been is ‘s nachts uit bed gaat. 

Meerdere voordelen 

Naast een verbetering van de patiëntveiligheid hebben digitale processen meerdere voordelen. Zo zorgt de automatisering voor een verhoogde productiviteit, doordat taken en verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd worden. Een hogere productiviteit zorgt ervoor dat de dienstverlening van een zorginstelling verbetert. Ook stimuleert digitaal kwaliteitsmanagement de veiligheidscultuur, doordat incidenten openbaar worden gemaakt. Rapportage over incidenten kan per afdeling of in teamverband gerapporteerd en behandeld worden, wat het risicobewustzijn vergroot. 

Kwaliteitsverbeterplan

Het inzicht dat digitale processen biedt maakt het ook mogelijk om verbeterplannen op te stellen. Zo’n verbeterplan begint immers altijd met het inzicht dat er iets beter kan. Een voorbeeld hiervan is het monitoren van de patiënttevredenheid, door patiënten te vragen waar ze tevreden over zijn of waar ze liever verbetering zouden zien. De ervaring van de patiënt kan immers centraal staan in het bepalen hoe het binnen de organisatie gaat. Niet alleen kunnen op die manier eventuele verbeterpunten geregistreerd worden, er wordt ook inzichtelijk gemaakt of de patiënttevredenheid stabiel is of op bepaalde punten afneemt.

Vorige

Dimbare led verlichting: zo werkt het

Volgende

Tech tips voor ondernemers met een tekort aan tijd

Latest from Blog